Thursday, 11 June 2009

Gawai Dayak 2009 ba Ng Pek

Agi ka nampung cerita Gawai kami tu tadi laban ati agi dalam “Gawai Mood” tajapan jam diatu kitai nadai agi dalam “Gawai Mode”. Gawai kami taun tu kira di intu baka selama, kala iya rami agi ari ke taun tu leboh maya semua bilik sampal datai.

Ditu ukai aku enggai nusoi semua utai tauka pengawa ke dikereja kami maya Gawai tu tadi tang laban ke enda ingat ngambar sekeda utai tambahka pala endang selalu ngelu maya nya suba, nyadi diatu semina ditusoi secara ngelansa aja.

Lemai 31 May kami ngadu ke piring, semua wakil bilik datai ngagai Ruai ke endur pun Gawai taun tu mai capak mit alai engkah piring. Udah piring tembu dibagi iya alu dibiau, tembu pengawa miring sida ke tuai alu begendang rayah.

Ngadu piring Gawai, capak ke biru tiga iti nya enggi kami


Udah makai lemai kami begelumu ba Ruai Tuai Gawai


Siti ari acara udah ke ngirup Ai Pengayu


Pagi satu haribulan enam tu lah pedis endar ba aku, maya nya mata apin ka enchelak agi ka tindok, pala agi ngelu tang mesti dani laban pengawa Gawai mesti diteruska. Kena ngerak bala pagi ari, bendai enggau tawak dipangkung sambil bejalai niti ruai.

Pengawa ke terubah iya pagi nya ngagai tiang pengingat (bisi ngirup mimit dia), udah nya pengawa meri anak mit mandi, taun tu bisi tiga iko dianjung ke ai, semua lelaki. Udahnya begelumu Ruai urang meri anak mandi (ngirup baru ga ditu). Abis pengawa ba Ruai sida ke meri anak mit mandi, kami lalu mindah ngagai Ruai endur pun Gawai sebedau ngagai ngabang ngagai Ruai bukai ke bisi ngatur pengawa sari nya.

Ba tiang pengingat Ng Pek kena 1.06.2009


Tanda bisi pengawa meri anak mit mandi


Ibu dan anak duduk atas tawak, ngantik Tuai Rumah nata


Begelumu ba Ruai Tuai Gawai


Cikgu Morris Unong bejaku ngelalu ke pengabang


Ba atur Gawai kami ditu rumah dibagi tiga, ianya Ulu, Tengah enggau Ili. Taun tu kena idar sida ba Tengah nyadi ke pun ngintu Gawai, alai kami berengkah begelumu.
Kena taun baru ila, idar puting sepiak kami alai ke pun ngintu Gawai. Nguji meh tu ila, arapka ulih mujur baka ke sida ari group Tengah.

Aku bisi mega maca berita Gawai ari blog ke bukai, rindu endar meda gambar/rita sida. Cara ngintu Gawai sigi enda sebaka ba setiap endur, tang tuju iya sama. Maya Gawai tu meh kena kitai ngingat ke bansa diri, pendiau kitai sambil berami begulai enggau diri sekaban. Maya tu mega kitai patut berandau enggau pangan diri ke cara ngerapat ke kaul, meransang pangan diri enggau diri empu ambika ulih maju sebaka enggau urang bukai.

2 comments:

pRieSzCyLLa said...

Rindu ndar mda bala kitaa di nanga pek ngintu gawai..nyadi kami di Ulu Rimbas nda rami agi laban ke udah ngena adat sembahyang,nyau kira nadai negu agi adat lama,semina kami sebilik aja ke agi ngena adat piring enggau bisi ga sekeda org bukai sama enggau kami..ari Uchu Indai Lawat_Ulu Rimbas..

Pala Tangga said...

Hi Prissilla,

Ba penemu aku whether you use the traditional or new ways for the Gawai Dayak, tu sama tau. Laban kelia menya nadai Gawai Dayak, tu utai baru ditumbuhka kitai berengkah ari taun 1965.

Enti iya Gawai bukai baka Gawai Antu, Gawai Batu, Gawai Burong etc nya baru mesti ngena cara lama.

Jadi, pokoknya maya Gawai mesti berami, bai iya ngena cara baru tauka cara lama.

(ps... arapka nuan mujur dalam pelajar nuan)